Το Δίκτυο Ψηφιακής Αφήγησης “Ιστορίες να μας ανθρωπεύουν” είναι μια συλλογικότητα επαγγελματιών στο χώρο της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης που αξιοποιούν και συνδυάζουν ψηφιακές, αφηγηματικές, καταξιωτικές και ολιστικές προσεγγίσεις στη δουλειά τους με τα ανθρώπινα συστήματα.

Η ψηφιακή αφήγηση αφορά τη δημιουργία και το διαμοιρασμό προσωπικών ιστοριών, αφηγήσεων και «παραμυθιών» αξιοποιώντας τα νέα μέσα και το διαδίκτυο. Το Δίκτυο Ψηφιακής Αφήγησης τοποθετεί τις ατομικές αφήγησεις στο πλαίσιο μιας ομαδικής συλλογικής διεργασίας κι έτσι, η αφήγηση ιστοριών μπορεί να αποτελέσει πέρα από έναν τρόπο έκφρασης και ένα τρόπο συν-δημιουργίας και ενδυνάμωσης ατόμων και ομάδων.

Αποστολή του δικτύου είναι:

  • Η διάδοση της κοινοτικής συστημικής ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης στην ψηφιακή αφήγηση και η ενδυνάμωση ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων
  • Η επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του δικτύου μέσα από ομότιμες προσεγγίσεις και εποπτείες
  • Η παραγωγή ερευνητικού έργου και τεκμηρίωσης πάνω στις πρακτικές του δικτύου
  • Ο διαμοιρασμός ψηφικών τεχνημάτων και ιστοριών που μας ενδυναμώνουν και μας ανθρωπεύουν